Ovim tekstom definisana su opšta pravila korišćenja i kupovine na web sajtu www.caprella.rs

1. Promene u usovima korišćenja
CAPRELLA zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i(li) važeće zakonske regulative. Kupac je u obavezi da pre svake kupovine proveri informacije vezane za uslove poslovanja. Korišćenjem sajta, kupac je saglasan sa uslovima korišćenja i kupovine, što potvrđuje kupovinom.

2. Kupovina
Sva naručena roba putem web prodavnice Prodavca obavezujuća je za Kupca i Prodavca istovremeno, i ne može biti otkazana ili izmenjena bez prethodnog dogovora obe strane.
Kupac se obavezuje da će tokom naručivanja robe preko web prodavnice Prodavca pratiti sledeće korake:
• Izbor artikla
• Izbor odgovarajuće varijacije (veličine, boje i sl.) artikla
• Izbor količine
• Prijava ili upisivanje ličnih podataka
• Pregled svih podataka, kontrola i prihvatanje porudžbine i Uslova korišćenja i kupovine
• Zaključenje porudžbine
• Plaćanje putem izabranog metoda plaćanja
• Preuzimanje robe

3. Obaveštenja
Prodavac ima obavezu da po prijemu porudžbine pošalje email Kupcu sa potvrdom porudžbine, koja sadrži naziv, cenu i količinu poručenih artikala, ukupan iznos za plaćanje, izabrani način plaćanja i dostave, kao i podatke o adresama koje je Kupac uneo za dostavu pordužbine.

4. Slanje porudžbine
Prodavac se obavezuje da će robu poslati Kupcu u roku od 5 radnih dana, računajući od dana porudžbine u slučaju plaćanja pouzećem i metodom dostave koju je odabrao Kupac. U slučaju nemogućnosti slanja robe, Prodavac je dužan da Kupca obavesti u roku ne dužem od 5 radnih dana, računajući od dana porudžbine.
Rok od 5 radnih dana ne važi za robu koja se izrađuje po porudžbini, posebnim zahtevima kupca i po meri, već se taj rok produžava za naznačeno vreme potrebno za izradu takve robe.
Prodavac ne može preuzeti odgovornost za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi i preuzimanju naručene robe od strane Kupca.
Kupac ima obavezu da Prodavcu dostavi tačne podatke za račun i isporuku robe (ime i prezime, puna adresa za dostavu, veličina, model i količina artikla). Ukoliko Kupac navede pogrešne lične podatke ili email adresu u procesu kupovine, Prodavac ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju naručene robe.
Prilikom preuzimanja robe, Kupac je dužan da proveri kvalitet i stanje dostavljene robe.
Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahteva se da se napravi zapisnik o reklamaciji.
Za sve sporove između Prodavca i Kupca koji ne mogu biti rešeni sporazumno i u duhu dobre poslovne saradnje nadležan je sud u Šidu.

5. Reklamacije i povraćaj
U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obaveštavamo vas o sledećem:
Kupac ima pravo da, u roku od 14 dana od dana kupovine, vrati robu, sem ukoliko je poručena i dospela roba izrađena po posebnim zahtevima potrošača, po meri, ili personalizovana.
Kupac ostvaruje ovo pravo slanjem izjave o povratu robe Prodavcu najkasnije u roku od 14 dana od dana dospeća robe u vlasništvo Kupca. Prodavac je dužan da bez odlaganja obavesti Kupca o prijemu ove izjave. Molimo Vas da nas pre vraćanja robe obavestite o odustanku od kupovine, na mail: [email protected]
Kupac mora vratiti proizvod nekorišćen, neoštećen i u originalnoj ambalaži.
Troškove vraćanja robe snosi Kupac, sem u slučajevima kada je primljeni proizvod neispravan ili pogrešan. Proizvod je potrebno vratiti isključivo posredstvom kurirske službe kojom je proizvod isporučen Kupcu.
CAPRELLA zadržava pravo da ne primi nazad reklamirani proizvod ukoliko se pri pregledu ustanovi da je proizvod korišćen.
Po prijemu i pregledu vraćenog proizvoda, Prodavac je dužan da vrati Kupcu uplaćenu sumu bez odlaganja, a najkasnije 30 dana od dana prijema vraćenih proizvoda. U slučaju zamene proizvoda CAPRELLA se obavezuje da će po zahtevu Kupcu poslati zamenski proizvod najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema reklamiranog proizvoda.

6. Obaveštenja o ponudama

Podavac kupca može obavestiti o ponudama na ostavljeno sredstvo komunikacije prilikom realizovanja porudžbine (e-mail, broj telefona). Kupac u svakom trenutku može odbiti prijem obaveštenja slanjem pismene ili usmene odluke na na mail: [email protected] i/ili telefon +38164 350 6606.

7. Info i kontakt
CAPRELLA DOO
Šid, Filipa Višnjića 28
PIB: 112291367
MB: 21643432
E-mail: [email protected]