Ovim tekstom definisana su opšta pravila korišćenja i kupovine na web sajtu www.caprella.rs

1. Promene u usovima korišćenja
CAPRELLA zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i(li) važeće zakonske regulative. Kupac je u obavezi da pre svake kupovine proveri informacije vezane za uslove poslovanja. Korišćenjem sajta, kupac je saglasan sa uslovima korišćenja i kupovine, što potvrđuje kupovinom.

2. Kupovina
Sva naručena roba putem web prodavnice Prodavca obavezujuća je za Kupca i Prodavca istovremeno, i ne može biti otkazana ili izmenjena bez prethodnog dogovora obe strane.
Kupac se obavezuje da će tokom naručivanja robe preko web prodavnice Prodavca pratiti sledeće korake:
• Izbor artikla
• Izbor odgovarajuće varijacije (veličine, boje i sl.) artikla
• Izbor količine
• Prijava ili upisivanje ličnih podataka
• Pregled svih podataka, kontrola i prihvatanje porudžbine i Uslova korišćenja i kupovine
• Zaključenje porudžbine
• Plaćanje putem izabranog metoda plaćanja
• Preuzimanje robe

3. Obaveštenja
Prodavac ima obavezu da po prijemu porudžbine pošalje email Kupcu sa potvrdom porudžbine, koja sadrži naziv, cenu i količinu poručenih artikala, ukupan iznos za plaćanje, izabrani način plaćanja i dostave, kao i podatke o adresama koje je Kupac uneo za dostavu pordužbine.

4. Slanje porudžbine
Prodavac se obavezuje da će robu poslati Kupcu u roku od 5 radnih dana, računajući od dana porudžbine u slučaju plaćanja pouzećem i metodom dostave koju je odabrao Kupac. U slučaju nemogućnosti slanja robe, Prodavac je dužan da Kupca obavesti u roku ne dužem od 5 radnih dana, računajući od dana porudžbine.
Rok od 5 radnih dana ne važi za robu koja se izrađuje po porudžbini, posebnim zahtevima kupca i po meri, već se taj rok produžava za naznačeno vreme potrebno za izradu takve robe.
Prodavac ne može preuzeti odgovornost za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi i preuzimanju naručene robe od strane Kupca.
Kupac ima obavezu da Prodavcu dostavi tačne podatke za račun i isporuku robe (ime i prezime, puna adresa za dostavu, veličina, model i količina artikla). Ukoliko Kupac navede pogrešne lične podatke ili email adresu u procesu kupovine, Prodavac ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju naručene robe.
Prilikom preuzimanja robe, Kupac je dužan da proveri kvalitet i stanje dostavljene robe.
Ukoliko na paketu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, Kupac je dužan da zahteva otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahteva se da se napravi zapisnik o reklamaciji.
Za sve sporove između Prodavca i Kupca koji ne mogu biti rešeni sporazumno i u duhu dobre poslovne saradnje nadležan je sud u Šidu.

5. Reklamacije i povraćaj
U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obaveštavamo vas o sledećem:
Kupac ima pravo da, u roku od 14 dana od dana kupovine, vrati robu, sem ukoliko je poručena i dospela roba izrađena po posebnim zahtevima potrošača, po meri, ili personalizovana.
Kupac ostvaruje ovo pravo slanjem izjave o povratu robe Prodavcu najkasnije u roku od 14 dana od dana dospeća robe u vlasništvo Kupca. Prodavac je dužan da bez odlaganja obavesti Kupca o prijemu ove izjave. Molimo Vas da nas pre vraćanja robe obavestite o odustanku od kupovine, na mail: [email protected]
Kupac mora vratiti proizvod nekorišćen, neoštećen i u originalnoj ambalaži.
Troškove vraćanja robe snosi Kupac, sem u slučajevima kada je primljeni proizvod neispravan ili pogrešan.
CAPRELLA zadržava pravo da ne primi nazad reklamirani proizvod ukoliko se pri pregledu ustanovi da je proizvod korišćen.
Po prijemu i pregledu vraćenog proizvoda, Prodavac je dužan da vrati Kupcu uplaćenu sumu bez odlaganja, a najkasnije 30 dana od dana prijema vraćenih proizvoda. U slučaju zamene proizvoda CAPRELLA se obavezuje da će po zahtevu Kupcu poslati zamenski proizvod najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema reklamiranog proizvoda.

6. Info i kontakt
CAPRELLA DOO
Šid, Filipa Višnjića 28
PIB: 112291367
MB: 21643432
E-mail: [email protected]